Σχετικά με τον υποψήφιο

Τοποθεσία

Εκπαίδευση

Κ
Κοινωνική Λειτουργός 2012-2016
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης